วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตามรอยพ่อหลวง

ลีลาวดี
แก้วมังกร


ไผ่กิมจู

การปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใช้ในการยังชีพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับที่ดินผืนน้อยที่เรามีอยู่อย่างคุ้มค่า และเป็นการออกกำลังกายได้ดีอีกด้วยนะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น