วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ครูอ้อยและเพื่อนๆ นักศึกษา ป บัณฑิตศึกษาดูงาน


ครูอ้อยและเพื่อน ๆ นักศึกษา ป บัณฑิตศึกษาดูงาน

บทที่ 2 ธรรมชาติชายทะเลบทที่ 1 ธรรมชาติแสนสวย

มีสถานที่ตามธรรมชาติในประเทศไทยอย่างมากมายที่น่าท่องเที่ยวและมีความสวยงามมากมายในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศที่ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย